Traceability System – śledzenie procesu

Śledzenie i możliwość lokalizowania produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych staje się normą w dzisiejszy czasach. Systemy Traceability umożliwiają  sprawdzenie kompletnej historii konkretnego produktu na każdym etapie produkcji, sprzedaży, użytkowania. Informacje o użytych półproduktach, partii materiałów, każdym krytycznym etapie procesu produkcyjnego są przechowywany dla każdego produktu.  Na każdym etapie produkcji system Traceability dba o poprawny przepływ produktów. Dopuszczenie produktu do kolejnego etapu procesu wymaga aby wszystkie poprzednie procesy zostały zakończone pomyślnie. Daje to możliwości szybkiego wyeliminowania wadliwego produktu oraz pomaga w  eliminowaniu wąskich gardeł procesu. Dobrze skonstruowany System Traceability nie tylko umożliwia spoglądnięcia wstecz ale również daje  pewność, że każdy wyrób gotowy przeszedł wszystkie zaplanowane wcześniej procesy produkcyjne.

Identyfikowalność jest szczególnie istotna tam gdzie wykrycie ewentualnych wad produktu na późniejszym etapie produkcji pociąga za sobą wysokie koszty. Daje również możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich produktów dla których wcześniej założona norma  jakościowa okazałą się niewystarczająca. Możliwe jest wtedy prześledzenie identycznych lub podobnych produktów dla których istnieje duże prawdopodobieństwo defektu.

Firma atpro posiada  w swojej ofercie kompletny systemem Traceability o nazwie AtTrace.  Opiera się on na rozbudowanym redundantnym systemie bazodanowym, autorskim silniku aplikacji oraz przyjaznym dla użytkownika interfejsie. AtTrace jest w pełni skalowany dzięki czemu umożliwia dostosowanie się do różnych wymagań i potrzeb klienta.

Posiadamy również w swojej ofercie możliwość wdrożenia technologii znakowania jak i odczytu identyfikatorów produktu. Dzięki systemom takim jak RFID lub sytemu kodów QR czy DMC w szybki i pewny sposób jesteśmy w stanie oznaczyć i zidentyfikować dany produkt.

Śledzenie i możliwość lokalizowania produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych staje się normą w dzisiejszy czasach. Systemy Traceability umożliwiają  sprawdzenie kompletnej historii konkretnego produktu na każdym etapie produkcji, sprzedaży, użytkowania. Informacje o użytych półproduktach, partii materiałów, każdym krytycznym etapie procesu produkcyjnego są przechowywany dla każdego produktu.  Na każdym etapie produkcji system Traceability dba o poprawny przepływ produktów. Dopuszczenie produktu do kolejnego etapu procesu wymaga aby wszystkie poprzednie procesy zostały zakończone pomyślnie. Daje to możliwości szybkiego wyeliminowania wadliwego produktu oraz pomaga w  eliminowaniu wąskich gardeł procesu. Dobrze skonstruowany System Traceability nie tylko umożliwia spoglądnięcia wstecz ale również daje  pewność, że każdy wyrób gotowy przeszedł wszystkie zaplanowane wcześniej procesy produkcyjne.

Identyfikowalność jest szczególnie istotna tam gdzie wykrycie ewentualnych wad produktu na późniejszym etapie produkcji pociąga za sobą wysokie koszty. Daje również możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich produktów dla których wcześniej założona norma  jakościowa okazałą się niewystarczająca. Możliwe jest wtedy prześledzenie identycznych lub podobnych produktów dla których istnieje duże prawdopodobieństwo defektu.

Firma atpro posiada  w swojej ofercie kompletny systemem Traceability o nazwie AtTrace.  Opiera się on na rozbudowanym redundantnym systemie bazodanowym, autorskim silniku aplikacji oraz przyjaznym dla użytkownika interfejsie. AtTrace jest w pełni skalowany dzięki czemu umożliwia dostosowanie się do różnych wymagań i potrzeb klienta.

Posiadamy również w swojej ofercie możliwość wdrożenia technologii znakowania jak i odczytu identyfikatorów produktu. Dzięki systemom takim jak RFID lub sytemu kodów QR czy DMC w szybki i pewny sposób jesteśmy w stanie oznaczyć i zidentyfikować dany produkt.

Możliwości AtTrace nie ograniczona się jedynie do standardowych funkcjonalności systemów Traceability. Obok typowych raportów informujących o historii produktu dostępne są również raporty o całym procesie produkcyjnym lub interesującym nas fragmencie. Na poniższych ilustracjach przedstawione są przykładowe raporty.

Możliwe jest również balansowanie linii na podstawie informacji o czasach cyklu zarówno maszynowego jak i operatora.

Dzięki identyfikowalności operatorów, możliwe jest przypisanie dla każdego produktu listy operatorów, którzy brali udział w procesie produkcyjnymi.

AtTrace daje możliwość:

  • Śledzenia produktu na każdym etapie produkcji
  • Definiowania konkretnej ścieżki procesu dla każdego typu produktu
  • Możliwość naprawy oraz ponownej walidacji produktu
  • Zarządzenia parametrami procesu (receptury)
  • Możliwość produkcji mieszanej
  • Monitorowania procesu produkcyjnego

Atpro, Wrocław

info@atpro.pl

+48 574 773 500

+48 574 773 501

+48 574 773 502