Stanowiskowe wyświetlacze operatorskie

Duża rotacja pracowników oraz szybko zmieniające się procesy produkcyjne stanowią dla operatora maszyny duże wyzwanie. Aby uniknąć pomyłek stanowiska pracy wyposażane są w coraz większą liczbę instrukcji oraz wzorców postępowania. Dla niedoświadczonego operatora sprawne obsługiwanie maszyny oraz odnajdywanie potrzebnej instrukcji może przysporzyć kłopotów i zmniejszyć efektywność pracy.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi AtManual. Jest to produkt przeznaczony do wyświetlania precyzyjnych instrukcji postępowania dla operatora. Dzięki integracji z maszyną czy też linią produkcyjną, aplikacja wyświetla prawidłowe instrukcje postępowania w czasie cyklu produkcji. Instrukcje odpowiadają aktualnie produkowanemu produktowi minimalizując możliwość pomyłki operatora.

Atpro, Wrocław

info@atpro.pl

+48 574 773 500

+48 574 773 501

+48 574 773 502