Węzły betoniarskie

Od wielu lat nasz zespół projektuje systemy sterowania i rozwija oprogramowanie przeznaczone do obsługi węzłów betoniarskich. Przy współpracy z naszymi partnerami budujemy nowe i modernizujemy istniejące węzły. Nasze rozwiązania można spotkać w wielu miejscach w Polsce jak również i w Azji.

Zastosowanie autorskiego oprogramowania wraz z relacyjnymi bazami danych pozwoliło na stworzenie zaawansowanych funkcjonalnie stacji operatorskich przewyższających możliwościami typowe rozwiązania SCADA.

Oprócz sterowania nasze oprogramowanie umożliwia monitorowanie zarówno bieżącej  jak i archiwalnej produkcji wraz z generowaniem szczegółowych zestawień zawierających informacje o procesach,  zużytych surowcach, operatorach, kierowcach itp.

Atpro, Wrocław

info@atpro.pl

+48 574 773 500

+48 574 773 501

+48 574 773 502